TEL: 074 20 20 027

Een klacht over uw verloskundige?

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw verloskundige. Het is prettig als het contact met uw verloskundige deskundig en aangenaam verloopt. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg en behandeling en dat u een klacht heeft. Op deze pagina leest u hoe u een klacht kunt indienen.

STAP 1: BESPREEK UW KLACHT MET UW VERLOSKUNDIGE

Zit u met vragen, twijfels of bent u ergens ontevreden over? Vertel het uw verloskundige. Het is belangrijk dat u eerst in gesprek gaat met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Hij of zij wil namelijk graag van u leren en stelt het doorgaans zeer op prijs om het te horen als een cliënt niet tevreden is. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Uw verloskundige kan meer uitleg geven over de manier van (be)handelen en mogelijk excuses aanbieden.

STAP 2: SCHAKEL EEN KLACHTENFUNCTIONARIS IN

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wilt u hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 – 024 51 23. U kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

DIRECT EEN KLACHT INDIENEN

Wilt u direct een klacht indienen? Dan kunt u dit het best doen via de telefoon 088 – 024 51 23 of per mail klachtverloskunde@cbkz.nlEventueel kan dit ook per post. Stuur uw klacht naar: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem. Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij enkele gegevens van u nodig. Vermeld duidelijk:

  • uw naam en adres;
  • uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • de naam van degene over wie u klaagt en in welke praktijk deze persoon werkzaam is;
  • een duidelijke omschrijving van het gedrag waartegen uw klacht is gericht.


Om uw klacht in behandeling te nemen, dient de praktijk waar uw verloskundige werkt aangesloten te zijn bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) én bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Is dit niet het geval, vraag dan bij uw praktijk na waar u wél terecht kunt.